Vogeltrekstation (NL) - Longterm data on biometrics of ringed birds

最新版本 published by Test Organization #1 on 1月 3, 2024 Test Organization #1
發布日期:
2024年1月3日
Published by:
Test Organization #1
授權條款:
CC-BY-NC 4.0

下載最新版本資源元數據的EML或RTF文字檔。

元數據EML檔 下載 在 English 中 (14 KB)
元數據RTF文字檔 下載 在 English 中 (6 KB)

說明

This dataset contains records of wild birds that are captured, ringed and measured in the Netherlands. Data fields follow the EURING 2000+ code (www.euring.org) and includes the ten most commonly used biometric measures of wild birds: Wing length, Third Primary, Mass, Bill Length, (Bill Length method), Total Head Length, Tarsus length, (Tarsus Length method), Fat score and Primary score.

版本

以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。

權利

研究者應尊重以下權利聲明。:

此資料的發布者及權利單位為 Test Organization #1。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.

GBIF 註冊

此資源已向GBIF註冊,並指定以下之GBIF UUID: 52b1e779-2c30-41d3-bb1d-e21d32cde2ad。  Test Organization #1 發佈此資源,並經由GBIF Secretariat同意向GBIF註冊成為資料發佈者。

關鍵字

Occurrence; bird ringing; biometric measurements; Occurrence

聯絡資訊

Ben Buitendijk
  • 出處
Database and application manager
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Jeroen Creuwels
  • 程式設計師
  • 出處
Data manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
Zuid-Holland
NL
+31.71.7519362
Henk van der Jeugd
  • 元數據提供者
  • 連絡人
Department head
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Niels Raes
  • 處理者
Node Manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
NL
+31.71.7519600

地理涵蓋範圍

The Netherlands

界定座標範圍 緯度南界 經度西界 [50, 3], 緯度北界 經度東界 [54, 7]

分類群涵蓋範圍

Birds

Class Aves (Birds)

時間涵蓋範圍

彙整期間 1960-01-01 to present

計畫資料

Het Vogeltrekstation NIOO-KNAW – centrum voor vogeltrek en -demografie coördineert het ringonderzoek aan wilde vogels in Nederland en waarborgt het duurzame beheer van alle ring- en terugmeldgegevens. De gegevenscollectie omvat vele miljoenen vogels, die sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. Met die dataset proberen we veranderingen in vogeltrek te signaleren en te verklaren. Ook stellen we veranderingen vast in de overleving en reproductie van vogels, die belangrijke hints kunnen geven over de achterliggende oorzaken van aantalsveranderingen. De data geven ook informatie over de veranderingen in fenologische processen over een tijdschaal die ongeëvenaard is. De gegevens zijn duurzaam vastgelegd in een database, zijn beschikbaar voor analyse en worden gepresenteerd op www.vogeltrekatlas.nl. Er wordt hard gewerkt aan de volledige digitalisatie van de gegevens, een klus die grotendeels wordt uitgevoerd met vrijwilligers, en die naar schatting in 2023 zal zijn afgerond. Digitaal beschikbaar maken en analyseren van historische datasets is een belangrijke vorm van ‘digitale re-surveying’: het terugkeren naar historische referentiekaders om veranderingen in onze biodiversiteit in hun volle omvang bloot te leggen. In dit project richten we ons op de digitalisatie van de biometrische gegevens die bij vrijwel elke gevangen vogel gemeten en genoteerd worden. Deze belangrijke aanvullende informatie is voor een groot deel nog niet gedigitaliseerd, terwijl de toepassingsmogelijkheden legio zijn: op gestandaardiseerde wijze en over lange termijn verzamelde biometrische gegevens geven informatie over veranderingen in de lichaamsgrootte en de conditie van vogels, veranderingen in de timing van rui, over geografische variatie en over evolutie. We gaan de gegevens veiligstellen door het invoeren en/of importeren van archieven en datasets en die beschikbaar zijn via de ringers. Na toevoeging aan de centrale database worden tenminste 1 miljoen historische biometrische records en andere aanvullende gegevens uit vogelvangsten geëxporteerd naar NLBIF, met nadruk op de periode 1960-2020 (60 jaar).

計畫名稱 Lange-termijn dynamiek van lichaamsgrootte bij vogels
辨識碼 nlbif2020.009
經費來源 NLBIF
研究區域描述 The Netherlands

收藏資料

蒐藏名稱 GRIEL
蒐藏編號 www.griel.nl

額外的詮釋資料

替代的識別碼 ba7f03cf-c746-4d01-969d-b1cf7a0c9017
52b1e779-2c30-41d3-bb1d-e21d32cde2ad
https://ipt.gbif.org/resource?r=test-metadata-marie