Vogeltrekstation (NL) - Longterm data on biometrics of ringed birds

Последняя версия опубликовано Test Organization #1 янв. 3, 2024 Test Organization #1
Дата публикации:
3 января 2024 г.
Опубликовано:
Test Organization #1
Лицензия:
CC-BY-NC 4.0

Скачайте последнюю версию метаданных ресурса (только метаданные) в формате EML или RTF:

Метаданные в формате EML Скачать в English (14 KB)
Метаданные в формате RTF Скачать в English (6 KB)

Описание

This dataset contains records of wild birds that are captured, ringed and measured in the Netherlands. Data fields follow the EURING 2000+ code (www.euring.org) and includes the ten most commonly used biometric measures of wild birds: Wing length, Third Primary, Mass, Bill Length, (Bill Length method), Total Head Length, Tarsus length, (Tarsus Length method), Fat score and Primary score.

Версии

В таблице ниже указаны только опубликованные версии ресурса, которые доступны для свободного скачивания.

Права

Исследователи должны соблюдать следующие права:

Публикующей организацией и владельцем прав на данную работу является Test Organization #1. Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0).

Регистрация в GBIF

Этот ресурс был зарегистрирован в GBIF, ему был присвоен следующий UUID: 52b1e779-2c30-41d3-bb1d-e21d32cde2ad.  Test Organization #1 отвечает за публикацию этого ресурса, и зарегистрирован в GBIF как издатель данных при оподдержке GBIF Secretariat.

Ключевые слова

Occurrence; bird ringing; biometric measurements; Occurrence

Контакты

Ben Buitendijk
  • Originator
Database and application manager
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Jeroen Creuwels
  • Programmer
  • Originator
Data manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
Zuid-Holland
NL
+31.71.7519362
Henk van der Jeugd
  • Metadata Provider
  • Point Of Contact
Department head
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Niels Raes
  • Processor
Node Manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
NL
+31.71.7519600

Географический охват

The Netherlands

Ограничивающие координаты Юг Запад [50, 3], Север Восток [54, 7]

Таксономический охват

Birds

Class Aves (Birds)

Временной охват

Период формирования 1960-01-01 to present

Данные проекта

Het Vogeltrekstation NIOO-KNAW – centrum voor vogeltrek en -demografie coördineert het ringonderzoek aan wilde vogels in Nederland en waarborgt het duurzame beheer van alle ring- en terugmeldgegevens. De gegevenscollectie omvat vele miljoenen vogels, die sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. Met die dataset proberen we veranderingen in vogeltrek te signaleren en te verklaren. Ook stellen we veranderingen vast in de overleving en reproductie van vogels, die belangrijke hints kunnen geven over de achterliggende oorzaken van aantalsveranderingen. De data geven ook informatie over de veranderingen in fenologische processen over een tijdschaal die ongeëvenaard is. De gegevens zijn duurzaam vastgelegd in een database, zijn beschikbaar voor analyse en worden gepresenteerd op www.vogeltrekatlas.nl. Er wordt hard gewerkt aan de volledige digitalisatie van de gegevens, een klus die grotendeels wordt uitgevoerd met vrijwilligers, en die naar schatting in 2023 zal zijn afgerond. Digitaal beschikbaar maken en analyseren van historische datasets is een belangrijke vorm van ‘digitale re-surveying’: het terugkeren naar historische referentiekaders om veranderingen in onze biodiversiteit in hun volle omvang bloot te leggen. In dit project richten we ons op de digitalisatie van de biometrische gegevens die bij vrijwel elke gevangen vogel gemeten en genoteerd worden. Deze belangrijke aanvullende informatie is voor een groot deel nog niet gedigitaliseerd, terwijl de toepassingsmogelijkheden legio zijn: op gestandaardiseerde wijze en over lange termijn verzamelde biometrische gegevens geven informatie over veranderingen in de lichaamsgrootte en de conditie van vogels, veranderingen in de timing van rui, over geografische variatie en over evolutie. We gaan de gegevens veiligstellen door het invoeren en/of importeren van archieven en datasets en die beschikbaar zijn via de ringers. Na toevoeging aan de centrale database worden tenminste 1 miljoen historische biometrische records en andere aanvullende gegevens uit vogelvangsten geëxporteerd naar NLBIF, met nadruk op de periode 1960-2020 (60 jaar).

Название Lange-termijn dynamiek van lichaamsgrootte bij vogels
Идентификатор nlbif2020.009
Финансирование NLBIF
Описание района исследования The Netherlands

Данные коллекции

Название коллекции GRIEL
Идентификатор коллекции www.griel.nl

Дополнительные метаданные

Альтернативные идентификаторы ba7f03cf-c746-4d01-969d-b1cf7a0c9017
52b1e779-2c30-41d3-bb1d-e21d32cde2ad
https://ipt.gbif.org/resource?r=test-metadata-marie