Vogeltrekstation (NL) - Longterm data on biometrics of ringed birds

最新バージョン Test Organization #1 により出版 1月 3, 2024 Test Organization #1
公開日:
2024年1月3日
ライセンス:
CC-BY-NC 4.0

メタデータのみリソース のメタデータの最新版をEML または RTF としてダウンロード:

EML ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (14 KB)
RTF ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (6 KB)

説明

This dataset contains records of wild birds that are captured, ringed and measured in the Netherlands. Data fields follow the EURING 2000+ code (www.euring.org) and includes the ten most commonly used biometric measures of wild birds: Wing length, Third Primary, Mass, Bill Length, (Bill Length method), Total Head Length, Tarsus length, (Tarsus Length method), Fat score and Primary score.

バージョン

次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。

権利

研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:

パブリッシャーとライセンス保持者権利者は Test Organization #1。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.

GBIF登録

このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 52b1e779-2c30-41d3-bb1d-e21d32cde2adが割り当てられています。   GBIF Secretariat によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているTest Organization #1 が、このリソースをパブリッシュしました。

キーワード

Occurrence; bird ringing; biometric measurements; Occurrence

連絡先

Ben Buitendijk
  • 最初のデータ採集者
Database and application manager
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Jeroen Creuwels
  • プログラマー
  • 最初のデータ採集者
Data manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
Zuid-Holland
NL
+31.71.7519362
Henk van der Jeugd
  • メタデータ提供者
  • 連絡先
Department head
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Niels Raes
  • データ処理者
Node Manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
NL
+31.71.7519600

地理的範囲

The Netherlands

座標(緯度経度) 南 西 [50, 3], 北 東 [54, 7]

生物分類学的範囲

Birds

Class Aves (Birds)

時間的範囲

生成(収集)期間 1960-01-01 to present

プロジェクトデータ

Het Vogeltrekstation NIOO-KNAW – centrum voor vogeltrek en -demografie coördineert het ringonderzoek aan wilde vogels in Nederland en waarborgt het duurzame beheer van alle ring- en terugmeldgegevens. De gegevenscollectie omvat vele miljoenen vogels, die sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. Met die dataset proberen we veranderingen in vogeltrek te signaleren en te verklaren. Ook stellen we veranderingen vast in de overleving en reproductie van vogels, die belangrijke hints kunnen geven over de achterliggende oorzaken van aantalsveranderingen. De data geven ook informatie over de veranderingen in fenologische processen over een tijdschaal die ongeëvenaard is. De gegevens zijn duurzaam vastgelegd in een database, zijn beschikbaar voor analyse en worden gepresenteerd op www.vogeltrekatlas.nl. Er wordt hard gewerkt aan de volledige digitalisatie van de gegevens, een klus die grotendeels wordt uitgevoerd met vrijwilligers, en die naar schatting in 2023 zal zijn afgerond. Digitaal beschikbaar maken en analyseren van historische datasets is een belangrijke vorm van ‘digitale re-surveying’: het terugkeren naar historische referentiekaders om veranderingen in onze biodiversiteit in hun volle omvang bloot te leggen. In dit project richten we ons op de digitalisatie van de biometrische gegevens die bij vrijwel elke gevangen vogel gemeten en genoteerd worden. Deze belangrijke aanvullende informatie is voor een groot deel nog niet gedigitaliseerd, terwijl de toepassingsmogelijkheden legio zijn: op gestandaardiseerde wijze en over lange termijn verzamelde biometrische gegevens geven informatie over veranderingen in de lichaamsgrootte en de conditie van vogels, veranderingen in de timing van rui, over geografische variatie en over evolutie. We gaan de gegevens veiligstellen door het invoeren en/of importeren van archieven en datasets en die beschikbaar zijn via de ringers. Na toevoeging aan de centrale database worden tenminste 1 miljoen historische biometrische records en andere aanvullende gegevens uit vogelvangsten geëxporteerd naar NLBIF, met nadruk op de periode 1960-2020 (60 jaar).

タイトル Lange-termijn dynamiek van lichaamsgrootte bij vogels
識別子 nlbif2020.009
ファンデイング NLBIF
Study Area Description The Netherlands

コレクションデータ

コレクション名 GRIEL
コレクション識別子 www.griel.nl

追加のメタデータ

代替識別子 ba7f03cf-c746-4d01-969d-b1cf7a0c9017
52b1e779-2c30-41d3-bb1d-e21d32cde2ad
https://ipt.gbif.org/resource?r=test-metadata-marie